LUBUSKIE CENTRUM PRODUKTU REGIONALNEGO
ZAPRASZA
do STREFY PRODUKTU REGIONALNEGO
koło Filharmonii, przy pomniku św. Urbana