Publikacja Mapy Producentów Lubuskich to projekt realizowany przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze we współpracy z Radą Programową działająca przy LCPR, która ma na celu promocję producentów lubuskich poprzez wskazanie miejsca prowadzenia ich działalności na terenie województwa lubuskiego.
Mapa Lubuskich Producentów będzie wydawana bezpłatnie i dystrybuowana wszystkim uczestnikom występującym w Publikacji oraz partnerom współpracującymi z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.


Informujemy, że nabór zgłoszeń do naszego wydawnictwa został zakończony.


Złożenie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem https://lcpr.pl/ankieta/
 1. Publikacja Mapy Producentów Lubuskich to projekt realizowany przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze we współpracy z Radą Programową – ciałem doradczym działającym przy LCPR. Publikacja ma na celu promocję producentów lubuskich poprzez wskazanie miejsca prowadzenia ich działalności na terenie województwa lubuskiego.

 2. W Publikacji znajdą się producenci, twórcy, wytwórcy i usługodawcy związani z branżą , którzy należą do bazy producentów lubuskich stworzonej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.

 3. Publikacja przeznaczona jest dla turystów i mieszkańców województwa lubuskiego.

 4. Publikacja – Mapa Producentów Lubuskich to połączenie wizytówek o producentach lubuskich wraz z umiejscowieniem ich na mapie schematycznej województwa lubuskiego.

 5. Wydana Publikacja będzie przeznaczona do dystrybucji bezpłatnie wszystkim uczestnikom występującym w Publikacji oraz partnerom współpracującymi z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.

 6. Na mapie schematycznej wyszczególnione będą: drogi wojewódzkie, drogi powiatowe rzeki i miasta powiatowe. Miejsca głównej działalności producenta zostaną oznaczone odpowiednimi piktogramami. Druga strona Publikacji zawierać będzie krótkie wizytówki o producentach.

 7. Warunkiem umieszczenia działalności producenta na mapie jest zapoznane się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, zaakceptowanie warunków RODO oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 8. Producent oświadcza, że wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.

 9. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego prześle informację o wyniku weryfikacji wnioskującemu Producentowi na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

 10. Regulamin Publikacji jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora - www.lcpr.pl.

 11. LCPR zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.lcpr.pl, na oficjalnym Facebooku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 12. LCPR ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie określa.

Publikacja
Akceptacja RODO: *
Akceptacja regulaminu: *
Branża, z jaką branżą chcą być Państwo identyfikowani *
Branża dodatkowa związana z Państwa działalnością
Dodatkowe informacje opisujące Państwa działalność
Oświadczenie: *