Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI)

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 17 lutego 2020 roku zorganizowało spotkanie zainteresowanych producentów z przedstawicielem Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Rozmowy dotyczyły ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa III Naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania ,,Współpraca”.Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI). Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze aspekty projektu oraz kryteria, jakie należy […]

Zapraszamy Państwa na Kaziuki 29 marca 2020r.

Tradycyjnie, tydzień przed Niedzielą Palmową Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli zaprasza na „kaziukowy” jarmark wiosennych kolorów, kresowych smaków i innych atrakcji. Impreza nawiązuje do tradycji wileńskich opustów na Świętego Kazimierza Królewicza. W programie m.in. jarmark rękodzieła i sztuki, tradycyjne jadło (cepeliny, bliny, pierogi, pajda chleba, wyroby wędliniarskie i inne), koncerty, warsztaty wicia palm i zdobienia […]

„Rolniczki motorem innowacji w Polsce” – wyniki konkursu

Miło jest nam poinformować, iż Pani Wanda Towpik, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego w Mycielinie zajmującego się tradycyjną produkcją olejów roślinnych zajęła II miejsce w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” zdobywając nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie rolnym […]

Posiedzenie Rady Programowej LCPR

22 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Obradom przewodniczył Pan Czesław Towpik, Wiceprzewodniczący Rady Programowej. W trakcie spotkania powołano zespół ds. promocji, podjęto uchwałę dotyczącą organizacji cyklu szkoleń dla wytwórców/producentów oraz ustalono główne kierunki działań Rady Programowej w 2020 roku. Pan Jacek Urbański Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego […]

Jarmark Bożonarodzeniowy w Muzeum Etnograficznym w Ochli

W dniach 21 i 22 grudnia br. w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy pod hasłem „Idą Święta… Jarmark Bożonarodzeniowy w Ochli”. Na miejscu można było spotkać kilkudziesięciu regionalnych producentów produktów regionalnych i lokalnych, a także rękodzielników. Lubuskie Centrum Produkt Regionalnego w Zielonej Górze wzięło czynny udział w tym wydarzeniu i wraz z […]

Pani Marszałek AMBASADOREM lubuskich producentów produktów regionalnych i lokalnych

Dnia 20 grudnia br. podczas XIII sesji Sejmiku wręczona została – kolejna już – wyjątkowa, ręcznie wykonana deska z grawerem ”AMBASADOR” jako odznaczenie przyznane przez Radę Programową Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Odznaczenie to zostało wręczone przez Członków Rady Programowej LCPR dla Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak za całokształt działań na rzecz lubuskich producentów produktów regionalnych […]

Podsumowanie misji gospodarczej do Kazachstanu i Francji

16 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowało spotkanie podsumowujące misje gospodarcze do Kazachstanu – Ałmaty i Francji – Paryża. Dyrektor LCPR Pan Jacek Urbański powitał na podsumowaniu misji Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, który przewodniczył obu wyjazdom, […]

Seminarium dla lubuskich rolników

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wraz z Departamentem Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2019 roku  zorganizowało seminarium dla lubuskich rolników pn. „Potęga produktu regionalnego i lokalnego. Perspektywa działalności gospodarczej w rolnictwie. Skuteczny marketing i efektywna promocja produktu”. Seminarium zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich […]

Misja do Francji za nami

W dniach 02 – 06 grudnia 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Francji. W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową pod przewodnictwem Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego. Przedstawiciele firm z naszego regionu odbyli szereg spotkań dotyczących możliwości współpracy województwa lubuskiego ze stroną francuską. […]