Misja do Kazachstanu za nami

W dniach 04-10 listopada 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Kazachstanu – Ałmaty. W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową. Odbyli oni szereg spotkań dotyczących możliwości współpracy strony Kazachskiej z Województwem Lubuskim. Podczas wizyt zostały zaprezentowane walory Ziemi Lubuskiej oraz wskazane dziedziny, w których można […]

Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców ze stroną Kazachską. Wizyta delegacji samorządowej na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty.

W dniu dzisiejszym Lubuscy przedsiębiorcy odbyli szereg rozmów B2B z Kazachskimi przedstawicielami firm, wymieniając się doświadczeniami i oczekiwaniami. Delegacja samorządowa złożyła wizytę na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty i spotkała się z dziekanem Instytutu Chemii.AL Farabi  to jedna z wiodących uczelni wyższych w Kazachstanie, która jednocześnie zajmuje wysokie – 207 miejsce w międzynarodowym rankingu […]

Spotkanie z władzami Ałmaty i Konsulem Generalnym RP

W czwartek delegacja samorządowa spotkała się z władzami Ałmaty. Wiceprezydent Miasta Pan Saparbek Tuyakbayev omówił współpracę Kazachstanu z Polską. Scharakteryzował ustrój i rządy w Ałmacie, wspomniał o nowych perspektywach. Wskazał branże, w których Kazachstan mógłby podjąć współpracę z naszym krajem. Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego opowiedział o pracy samorządu. Przedstawił charakter województwa […]

Otwarcie targów WorldFood 2019 – Kazachstan – Ałmaty

W dniu dzisiejszym lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową uczestniczyli w uroczystym otwarciu międzynarodowych targów WorldFood 2019 – Kazachstan Ałmaty. Są to jedne z wiodących, spożywczych targów w Azji Środkowej. Podczas WorldFood firmy z całego świata przedstawiają najnowsze trendy, produkty i technologie produkcji żywności i marketingu. WorldFood to doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów handlowych przez […]

Lubuscy przedsiębiorcy poznają Kazachski rynek

W dniach 4-10 listopada odbywa się misja gospodarcza Lubuskich przedsiębiorców do Kazachstanu Ałmaty. Wyjazdowi przewodniczą Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Pan Marcin Jabłoński Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu bierze udział 11 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej wraz z przedstawicielami samorządu. Pierwszego dnia misji delegacja spotkała się z Panią Julią Horodecką Kierownikiem […]

Przedłużony termin naboru na misję gospodarczą do Francji

Nabór na misję został przedłużony i będzie trwał do czwartku 08.11.2019 r. do godziny 15:30. Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02 – 06 grudnia 2019 r. Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach – Food Ingredients Europe w […]

Podsumowanie misji do Hongkongu

30 października 2019 roku o godzinie 13:30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie podsumowujące zorganizowaną w dniach 12-18 sierpnia 2019 roku misję gospodarczą do Chin – Hongkongu. W wyjeździe udział brało 12 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej oraz delegacja samorządowa. Podczas misji połączonej z udziałem w targach lubuscy przedsiębiorcy odbyli […]

Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Niemiec – Kolonii

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 30 października 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowało spotkanie podsumowujące misję gospodarczą dla lubuskich przedsiębiorców oraz delegacji samorządowej do Niemiec – Kolonii. Wyjazd odbył się w dniach07-11 października 2019 roku. W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa […]

Nabór na misję gospodarczą do Francji

Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Francji w dniach 02 – 06 grudnia 2019 r. Nabór zostanie uruchomiony 25.10.2019 i będzie trwał do 30.10.2019  do godziny 23:59. Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach – Food Ingredients Europe w Paryżu. Odbywające się […]

Nabór na misję do Kazachstanu rozstrzygnięty

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do  udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu na targi WorldFood  w terminie 04-10.11.2019 zostały zakwalifikowane następujące firmy: Browar EDI P.W. Salcum – Fixum UNIMA Sp. z o.o. BOLOBA Sp. z o.o. Olchowy Gościniec SJ Fundacja Lubuska Spiżarnia PHU Adam Mocny BLB  Sp. z o.o. Gurman Sp. […]